Thí điểm cho quận, huyện cấp giấy chứng nhận nhà đất tại Tp.HCM

Tin thị trường

Thí điểm cho quận, huyện cấp giấy chứng nhận nhà đất tại Tp.HCM

Từ khi triển khai thực hiện Nghị định 43/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Đất đai, việc cấp giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM, không phân cấp về cho quận, huyện nữa nên lượng hồ sơ dồn về sở ngày càng lớn quá lớn, dẫn đến ách tắc, trễ hạn trong xử lý hồ sơ, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân trong các giao dịch dân sự.

Hiện nay, số lượng hồ sơ cấp giấy chứng nhận tại Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM đã quá tải nên việc phân cấp này sẽ tạo điều kiện cho các quận, huyện quản lý tốt hơn nhà đất ở địa phương.

batdongsansaigon

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo thành phố để kiến nghị Thủ tướng và Bộ tài nguyên và môi trường cho phép TP.HCM được thí điểm ủy quyền cho UBND các quận, huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Trong thời gian chờ điều chỉnh, sửa đổi Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, UBND thành phố sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và môi trường cho phép TP.HCM thí điểm ủy quyền cho UBND các quận, huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – quyền sở hữu nhà và tài sản khác và thực hiện đăng ký biến động về nhà đất cho các hộ gia đình, cá nhân”, văn bản nêu.

Hiện nay, số lượng hồ sơ cấp giấy chứng nhận tại Sở Tài nguyên và môi trường đã quá tải. Do đó, việc phân cấp này sẽ tạo điều kiện cho các quận, huyện quản lý tốt hơn nhà đất ở địa phương; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận và đăng ký biến động nhà đất cho các hộ gia đình, cá nhân.

Theo mô hình trước đây đã được thực hiện tại TP.HCM, ngoài văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố (nay là Văn phòng đăng ký đất đai thành phố thuộc Sở Tài nguyên và môi trường), thì mỗi quận, huyện có một văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (thuộc phòng Tài nguyên và môi trường quận, huyện). UBND quận, huyện sẽ ký cấp toàn bộ các giấy chứng nhận cho người dân trên địa bàn.

Theo Diaoconline