Vay tín dụng tăng, đầu tư BĐS với hình thức nào sẽ có lợi ?

Tin thị trường

Vay tín dụng tăng, đầu tư BĐS với hình thức nào sẽ có lợi ?

Theo ý kiến của công ty JLL Việt Nam, đầu tư bất động sản tại các thị trường mới nổi, như Việt Nam luôn được coi là nơi đầu tư có rủi ro cao nhưng lợi nhuận có tiềm năng cao hơn. 

Đối với thị trường Việt Nam, một số vấn đề nhà đầu tư sẽ đối mặt bao gồm: Giới hạn tiếp cận tín dụng trong phát triển BĐS; Những vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, ngăn chặn sự hoàn thành nhanh chóng các dự án xây dựng BĐS. Điều này có thể gây tăng chi phí và tốn thời gian;

Các nhà đầu tư sẵn sàng tham gia vào các dự án liên doanh trong các thị trường này, nơi họ sẽ kết hợp với nhà đầu tư trong nước có nhu cầu hỗ trợ vốn – nhằm có một chỗ đứng trước tại thị trường mà sẽ trải nghiệm sự tăng trưởng theo cấp số nhân trong tương lai khi nền kinh tế các thị trường này tăng nhanh.

tai tro von cho doanh nghiep
Hơn nữa, các thị trường mới nổi có những yếu tố tăng trưởng tiềm ẩn bao gồm gia tăng dân số và tỷ lệ đô thị hóa nhanh, những yếu tố này cho phép các nhà đầu tư, phát triển dự án có thể tận dụng. Các thành phố lớn hiện đang có sự đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng, vì vậy một số khu vực sẽ được hưởng lợi từ gia tăng kết nối, do đó sẽ làm tăng giá trị BĐS.

Mặc dù những điều luật mới vừa được giới thiệu đã cho phép người nước ngoài được sở hữu BĐS, nhưng các quy định hướng dẫn thi hành vẫn còn chậm ban hành.

JLL Việt Nam cũng “cảnh báo” rằng khi đầu tư vào các thị trường mới nổi là chu kỳ BĐS có xu hướng ngắn hơn so với các thị trường phát triển. Ví dụ, nếu thị trường  đã chứng kiến tình trạng èo uột trong 4-5 năm thì có thể giả định 4-5 năm tiếp theo là giai đoạn tăng trưởng. Do vậy, các nhà đầu tư phải hết sức thận trọng.

Gỡ khó cho BĐS

Thời gian qua, NHNN và các bộ ngành đã có nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS, trong đó nổi bật là Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở gói 30.000 tỷ đồng đã góp phần điều chỉnh cơ cấu của thị trường BĐS phù hợp với nhu cầu thực tế, đẩy nhanh việc tiêu thụ hàng tồn kho BĐS, vật liệu xây dựng, giảm nợ xấu.

Dư nợ cho vay đầu tư kinh doanh BĐS chủ yếu phục vụ cho nhu cầu thực về nhà ở của người dân.

Đặc biệt, đến nay đã giúp cho trên 31 ngàn người có thu nhập thấp, trung bình có điều kiện cải thiện về nhà ở.

Bên cạnh đó, NHNN đã triển khai nhiều chính sách để tháo gỡ khó khăn cho DN BĐS và tạo điều kiện cho người dân có thu nhập thấp, trung bình được cải thiện về nhà ở.

Cụ thể: i) Thông tư 11/2013/TT-NHNN, Thông tư 32/2014 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo gói 30.000 tỷ; Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai; Thông tư 36/2014/TT-NHNN về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của TCTD đã giảm hệ số rủi ro đối với BĐS từ 250% xuống còn 150%; và Thông tư 07/2015/TT-NHNN về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về giám sát chặt chẽ khi cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, bền vững giảm thiểu rủi ro trong việc cho vay BĐS, Ngân hàng nhà nước đã yêu cầu các TCTD tăng cường kiểm soát rủi ro cho vay đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh BĐS.

20151022142414-09bc

Theo đó chỉ đạo các TCTD: Hạn chế cho vay đối với các dự án BĐS khởi công mới, dự án BĐS có quy mô lớn, dự án BĐS cao cấp, cao ốc, văn phòng có hiệu quả thấp, tiềm ẩn rủi ro hoặc có mục đích đầu cơ BĐS; Ưu tiên nguồn vốn đáp ứng nhu cầu thực về nhà ở của người dân, đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại đáp ứng nhu cầu về nhà ở của đối tượng có thu nhập thấp, trung bình, các dự án BĐS dở dang có khả năng tiêu thụ tốt, có hiệu quả.

Bên cạnh đó, NHNN luôn giám sát theo dõi chặt chẽ tình hình tín dụng vào lĩnh vực BĐS để đảm bảo kiểm soát được tăng trưởng tín dụng BĐS.

Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN) cho biết, định hướng cho vay của các TCTD trong lĩnh vực BĐS là: Tập trung nguồn vốn tín dụng đầu tư vào các dự án có hiệu quả cao, dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở thương mại đáp ứng nhu cầu thực của người dân; không thực hiện cấp tín dụng đối với các nhu cầu vay vốn để đầu cơ hoặc triển khai thực hiện các dự án tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.

Ưu tiên xem xét cho vay đối với các dự án dở dang nhưng có khả năng hoàn thiện và có khả năng tiêu thụ tốt, để hoàn thành dự án có nguồn thu trả nợ ngân hàng, giảm nợ xấu.

Đồng thời, tích cực triển khai hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội , đặc biệt là chương trình cho vay hỗ trợ nhà nhằm đảm bảo an toàn hiệu quả, góp phần cải thiện nhà ở cho người dân.

Ngoài ra, NHNN tiếp tục phối hợp hiệu quả với các Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng, triển khai các quy định của Luật nhà ở, Nghị định phát triển và quản lý nhà ở xã hội; xây dựng, quản lý và sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường BĐS…nhằm phát triển thị trường BĐS lành mạnh, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho người dân.

NHNN khẳng định, tiếp tục theo dõi sát tình hình cho vay đối với lĩnh vực BĐS và có những giải pháp kịp thời để đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, bền vững giảm thiểu rủi ro trong việc cho vay BĐS.